Anasayfa / LABORATUVARLAR / Agrega Laboratuvarı / Agrega Laboratuvar Deneyleri

agregalabaratuvarlardeneyleri
TS9582EN9333

TS 9582 EN 933-3 TANE ŞEKLI TAYINI YASSILIK ENDEKSI

Deney İki Eleme İşleminden Oluşmaktadır. Deney Elekleri İle İlk Elemede Çizelge-1’de Verilen Tane Büyüklüğün Fonksiyonlarına Di/Di Ayrılır. Her Tane Büyüklüğü Fraksiyonu Di/Di, Çubuklar Arası Açıklığı Di/2 Olan Paralel Çubuklu Eleklerden Elenir. Toplam Yassılık Endeksi, Çubuklu Eleğin Arasından Geçen Tanelerin Toplam Kütlesi Deneye Tabi Tutulan Tanelerin Toplam Kuru Kütlesinin %’Si Olarak Hesaplanır. İstendiğinde Her Bir Tane Büyüklüğü Fraksiyonunun Di/Di Yassılık Endeksi, Ait Olduğu Çubuklu Elekten Geçen Tanelerin Kütlesinden Hesaplanır Ve Bu Tane Büyüklüğü Fraksiyonunun Kütlece %’Si Olarak İfade Edilir.

TS3530EN9331

 TS 3530 EN 933-1 TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI TAYINI- ELEME METODU

Agregaların Tane Sınıflarını Ve Bu Tane Sınıflarına Giren Tane Miktarlarını Kümülatif Yüzde Olarak Belirlemek. Standart Gereği Sulu Ve Kuru Eleme Yapılmaktadır. Deney Malzemenin Bir Seri Eleme İşlemi Yardımıyla Azalan Büyüklüğe Sahip Farklı Tane Boyutları Halinde Bölünmesi Ve Ayrılmasından Oluşur. Elek Göz Açıklıklarının Büyüklüğü Ve Eleklerin Sayısı, Talep Edilen Hassasiyet Derecesine Ve Numunenin Cinsine Uygun Olarak Seçilir. Metot,  Yıkama Ve Kuruma Elemeden Oluşur.

TSEN10973

TS EN 1097-3 GEVŞEK YIĞIN YOĞUNLUĞUNUN VE BOŞLUK HACMININ TAYINI

Belirli Bir Ölçü Kabı İçerisindeki Agreganın Kuru Kütlesi Tartılarak Tayin Edilir Ve Gevşek Yığın Yoğunluğu Hesaplanır. Boşlukların Yüzdesi, Gevşek Yığın Yoğunluğu Ve Tane Yoğunluğundan Hesaplanır.

TSEN9339

 TS EN 933-9 İNCE TANELERİN TAYİNİ- METİLEN MAVİSİ DENEYİ

İnce Madde Oranını Bulmak Amaçlanmıştır. Agrega 0,075 µM Elekten Su İle Elenerek Yapılır. Etüvde 110±5ºC’de  Sabit Tartıma Kadar Kurutulur. Kaybolan İnce Malzeme Miktarı Yüzde Olarak Bulunur.

turklab