Anasayfa / LABORATUVARLAR / Beton Laboratuvarı / Beton Laboratuvar Deneyleri

betonlabaratuvarlardeneyleri
12350-1

TS EN 12350-1 Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma

Uygun numune kalıpları  kullanılarak ,beton testlerini yapmak üzere
taze betondan numune alınır.

12350-2

TS EN 12350-2 Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deney

Taze  beton,  kesik  huni  şekilli  kalıp  içerisine  sıkıştırılarak  doldurulur. 
Kalıbın  yukarı  doğru  çekilerek alınmasından sonra, taze beton kütlesindeki
çökme mesafesi, betonun kıvam ölçüsü olarak kullanılır.

12390-3

TS EN 12390-3 Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini

Beton numuneleri,  TS EN  12390-4’e  uygun  basınç  deney  makinasında 
kırılıncaya  kadar  yüklenir.  Numunenin taşıyabildiği en büyük yük belirlenerek
beton basınç dayanımı hesaplanır.

 

TS EN 12350-5 Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi

Bu  deneyde,  düşme  hareketi  yaptırılan  bir  levha  üzerindeki  betonun 
yayılmasını  ölçme  yoluyla  taze beton kıvamı belirlenir.

  TS EN 12390-7 Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 7: SertleşmişBetonun
Yoğunluğunun Tayini  
     
Sertleşmiş beton numunesinin kütlesi ve hacmi tayin edilerek
yoğunluğu hesaplanır.
TS EN 12504-1

TS EN 12504-1 Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler
Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini

Sertleşmiş betonda basınç mukavemeti tayini için silindir karot numuneleri,
uygun deney makinası ile alınır.

TS 802

TS 802 Beton Karışımı Hesap Esasları

Belli miktarlarda çimento, agrega, kimyasal katkı ve suyun birleştirilmesi ile
en uygun olan beton karışım hesaplarının yapılmasıdır.

12390-4
TS EN 12390-4 Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: BasınçDayanımı Deney
Makinelerinin Özellikleri
12350-7

TS EN 12350-7 Taze Beton Deneyleri- Bölüm 7: Hava İçeriğinin Tayini- Basınç Metotları

 Taze beton içerisindeki hava miktarının tayini, basınç  ölçme  metodu ile tespit edilir.

 

TS EN 12390-1 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi
Ve Kalıplarının Şekil, Boyut Ve Diğer Özellikleri

Numunelerin ve numune kalıplarının  şekil boyut ve diğer özelliklerinin
verilen toleranslara uygunluğunun kontrol edilmesidir.

12390-6

TS EN 12390-6 Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney
Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini

Silindir ve küp  şekilli  deney  numuneleri,  uzunluğu  boyunca  dar  bir  alana, 
basınç  yükü  uygulanarak  yüklenir. Yükleme  doğrultusuna  dik  doğrultuda 
oluşan  çekme  kuvveti  sonucunda,  numunedeki  çekme  gerilmesi
parçalanmaya yol açar. Uygulanan basınç yükü ile yarmada çekme
dayanımı hesaplanır.

turklab