Anasayfa / LABORATUVARLAR / Çimento Laboratuvarı / Çimento Laboratuvar Deneyleri

cimentolabaratuvarlardeneyleri
1_

TS EN 196-1 ÇİMENTO DENEY METOTLARI- DAYANIM TAYİNİ

Çimentoların, standart kum ve belli karışım oranları ile standart kalıplar ve kür koşullarında 2,7 ve 28 günlük basınç dayanımları tayin edilir. Dayanım değeri, çimento kalitesini belirleyen önemli kriterlerdendir. Ayrıca, 28 günlük basınç dayanım değerleri çimento tipini belirleyen sembol olarak kullanılır. TS EN 197-1 standardına göre üç standard dayanım sınıfı belirlenmiştir: 32,5 sınıfı; 42,5 sınıfı; 52,5 sınıfı.

2_

TS EN 196-2: ÇİMENTONUN KİMYASAL  ANALİZi

Kızdırma kaybı tayini

Çimento içinde organik bileşikler, karbondioksit  ve su gibi uçucu bileşiklerin belli bir değerden fazla olmaması istenir. Standartta bu değer CEM I ve CEM III tipi çimentolar için ≤ %5 olarak verilmiştir. Analiz, (950 ± 25)⁰C’ ta sabit tutulan elektrikli fırında numune 15 dakika kızdırılarak yapılır.

3_

TS EN 196-2 ÇİMENTONUN  KİMYASAL  ANALİZİ

Sülfatın gravimetrik tayini

Çimentonun priz başlama süresini geciktirmek için çimento içine alçı taşı katılması gerekir. Ancak çimentoya katılacak alçının gereğinden fazla olması, kullanılan yakıt ve katkılarda bulunan sülfat, korozyona sebep olacağı için zararlıdır. Bu nedenle sülfat tayini oldukça önemlidir.

4_

TS EN 196-2 ÇİMENTONUN KİMYASAL  ANALİZİ

Çözünmeyen kalıntının hidroklorik asit ve sodyum karbonatla tayini

Çimentoda çözünmeyen kalıntı deneyi ile asitlerde çözünmeyen maddelerin yüzdesi belirlenir. Çözünmeyen kalıntı, çimento bileşenlerinin oluşumunda görev almayan silis miktarını ifade eder. Normal olarak çimento bileşenleri hidroklorik asit içerisinde çözünmesine rağmen, sadece silis bu asit içerisinde çözünmez. Çözünmeyen kalıntı yüzdesi, çimento üretiminde kimyasal reaksiyonların tam olarak gelişip gelişmediğini göstermesi bakımından önemlidir.

7_

TS EN 196-2 ÇİMENTONUN KİMYASAL  ANALİZİ

Klorür muhtevası tayini

TS EN 206’ da klorür içeriği sınıfına göre çimento kütlesine göre % olarak bulunabilecek en fazla klor miktarı verilmiştir. Her bileşen malzeme için izin verilen en fazla klorür içeriğini esas alınarak yapılan hesaplamalarla beton klorür içeriği tespit edilir. Bu nedenle bileşenlerin klorür tayini oldukça önem taşır.

turklab