Anasayfa / LABORATUVARLAR / Kimya Laboratuvarı

kimyalabaratuvarlari

TS EN 1008 - Beton – Karma suyu – Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları

Beton üretiminde kullanılan karışım suyunun iki önemli işlevi vardır:

kayhan
  1. Kuru haldeki çimento ve agregayı plastik, işlenebilir bir kütle haline getirmek.
  2. Çimento ile kimyasal reaksiyon yaparak plastik kütlenin sertleşmesini sağlamak.

Kıvam m3 ' e giren su miktarına bağlıdır. Hatırlanacağı üzere beton mukavemeti, su/çimento oranına bağlıdır.

Beton karışımında kullanılacak suyun içerisinde istenmeyen miktarda yabancı maddelerin bulunması durumunda, çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların hızı ve hidratasyonunun ne ölçüde gerçekleşeceği etkilenmektedir. Buna bağlı olarak taze betonun priz süresi, sertleşmiş betonun dayanımı ve dayanıklılığı etkilenmiş olacaktır.

TS EN 480 Kimyasal katkılar - beton, harç ve şerbet için- 

deney metotları

Betonun özelliklerini geliştirmek üzere üretim sırasında veya dökümden önce transmiksere az miktarda ilave edilen maddelere katkı adı verilir. Katkı maddeleri kökenine göre kimyasal ve mineral

kimyadeneyornek

katkılar olarak ikiye ayrılır.
Laboratuvarımızda;

  • TS EN 480-8 kimyasal katkılarda katı muhtevası tayini
  • TS EN 480-10 kimyasal katkılarda suda çözünebilen klorür muhtevası tayini
  • TS EN 480-12 kimyasal katkıların alkali muhtevası tayini

Standartlarına ait deneyler yapılmaktadır.

TS EN 1744 AGREGALARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER

Agregalarda bulunan sülfatlar, betonda şişmeye bağlı hasara sebep olurlar.  Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri, sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. Bu bileşikler aynı zamanda betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olurlar. Bundan dolayı agreganın içerdiği çözünebilir sülfat miktarı tayin edilmelidir. Bir agrega deney numunesi, suda çözünebilir sülfat iyonlarını uzaklaştırmak için su ile özütlenir. Suda çözünebilir sülfat muhtevası, bir baryum klorür çözeltisiyle kaynama noktasında pH 1-1,5 arasında çöktürülerek tayin edilir.

deneyarci
LOGO
turklab1
tse